Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen ja yhteisen digitaalisen valintakokeen kehittäminen etenee

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019: Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen ja yhteisen digitaalisen valintakokeen kehittäminen etenee

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on toteuttaa opiskelijavalinnat entistä hakijaystävällisemmin ja kustannustehokkaammin sekä enemmän digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uudistusta tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi kehittämistyössä huomioidaan elokuussa 2017 julkaistut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet.

Ammattikorkeakoulut aikovat lähivuosina lisätä todistusvalintoja. Kevään 2020 yhteishaussa on tarkoitus ottaa käyttöön uudet, yhteiset pisteytysmallit ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen tutkintotodistuksen perusteella tehtäviin todistusvalintoihin. Malleja on valmisteltu ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa. Kehittämistyön eri vaiheissa on kuultu laajasti koulutusalakohtaisia verkostoja ja keskeisiä sidosryhmiä.

Molemmat pisteytysmallit tuodaan hyväksyttäväksi hankkeen ohjausryhmän kokoukseen helmikuussa 2018, minkä jälkeen asian käsittely jatkuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostossa. Ammattikorkeakoulut tiedottavat todistusvalintojen käyttöönotosta ja siinä käytettävistä valintaperusteista viimeistään elokuussa 2018.

Hankkeessa kehitetään myös digitaalisesti toteutettavaa valtakunnallista valintakoetta huomioiden eri koulutusalat. Uuden valintakokeen tarkoituksena on toteuttaa opiskelijavalinnat nykyistä tasavertaisemmin ja kustannustehokkaammin. Valintakokeen kehittämistyössä on kartoitettu ammattikorkeakoulujen valintakoekäytäntöjä ja aiempaa tutkimustietoa. Keväällä 2018 järjestetään tutkintokohtaiset asiantuntijapaneelit valintakokeen sisältöalueiden määrittämiseksi ja jatketaan myös digitaalisen kokeen teknisen toteutuksen suunnittelua.

Uuden valintakokeen rakenne ja sisältö käsitellään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa toukokuussa 2018. Lisäksi kevään 2018 aikana jatketaan digitaalisen kokeen teknisen toteutuksen suunnittelua. Uusi digitaalinen valintakoe on tarkoitus ottaa käyttöön laaja-alaisesti eri koulutusaloilla kevään 2019 yhteishaussa.

Lisätietoa

Lisätietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeesta löytyy osoitteesta www.amk-opiskelijavalinnat.fi.

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää AMK-valintakokeiden kehittämishankkeeseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen amk.opiskelijavalintahanke(at)metropolia.fi.