Ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkintotodistuksen pisteytysmallit valmiit / Uuden digitaalisen valintakokeen käyttöönotto siirtyy syksyyn 2019

AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeessa on laajassa yhteistyössä kehitetty ammattikorkeakouluille ylioppilastutkintotodistuksen (ml kansainväliset RP/DIA-, IB-, ja EB-tutkinnot) ja ammatillisen perustutkintotodistuksen perusteella tehtäviin todistusvalintoihin pisteytysmallit. Uudet pisteytysmallit otetaan käyttöön kevään 2020 yhteishaussa, jolloin todistusvalinnan on tarkoitus toimia pääväylänä korkeakouluihin. Pisteytysmallit on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä 19.2.2018 ja käsitelty Arene ry:n koulutusvaliokunnassa (1.3.2018) sekä rehtorikokouksessa (14.3.2018). Pisteytysmallit ovat käsittelyssä ammattikorkeakouluissa, ja niiden käyttöönotosta tiedotetaan valtakunnallisesti toukokuun alussa.

AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen tavoitteena on digitaalisesti toteutettavan valtakunnallisen valintakokeen kehittäminen eri koulutusalat huomioiden. Hankkeen ohjausryhmä on päättänyt 19.2.2018 kokouksessa, että uuden digitaalisen valintakokeen käyttöönotto siirretään syksylle 2019. Digitaalisen valintakokeen kehittämisessä tunnistetaan vielä loppukevään aikana valintakokeen sisältöalueet, jotka perustuvat hankkeessa toteutettujen verkkokyselyn, kirjallisuuskatsausten ja asiantuntijapaneelien tuloksiin. Myös valintakokeen teknisen toteutuksen suunnittelutyö etenee.

Ohjauksen ja viestinnän kehittämisen -osahankkeen projektiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 7.3.2018. Osahankkeen tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän kokonaisuutta. Kevään aikana laaditaan osahankkeen tarkennetut toimenpiteet, joiden pohjaksi kerätään tietoa opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän sisällöistä, toimivista käytännöistä sekä kehittämistarpeista.

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää AMK-valintakokeiden kehittämishankkeeseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen amk.opiskelijavalintahanke(at)metropolia.fi.