Tilannekatsaus 03/2019

AMK-valintakoe on syksyn 2019 yhteishaussa käyttöön otettava ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen digitaalinen valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen eri koulutusalat huomioon ottava digitaalinen valintakoe, joka otetaan ensimmäisen kerran käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa. AMK-valintakoe korvaa muun muassa nykyiset valtakunnalliset koulutusalakohtaiset valintakokeet.

AMK-valintakokeen osiot perustuvat tutkimustietoon (Talman ym. 2018). Valintakoe testaa monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeen sisältö määräytyy hakukohteisiin kuuluvien osioiden perusteella. Hakija suorittaa yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hänen hakukohteisiinsa. Syksyn 2019 yhteishaussa kaikille koulutusaloille yhteisiä osioita ovat päätöksentekotaidot sekä kieli- ja viestintätaidot. Hakija suorittaa kyseiset osiot hakukohteesta riippumatta. Koulutusalakohtaisia osioita ovat matemaattiset taidot (kaikki koulutusalat, pl. humanistinen ala ja kasvatusala), matemaattis-luonnontieteelliset taidot (tekniikan ala) sekä eettiset taidot (sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala sekä humanistinen ja kasvatusala). AMK-valintakoe suoritetaan omalla kannettavalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa valvotussa ympäristössä.

AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran syksyn 2019 yhteishaussa 29.10 – 1.11.2019. Tarkemmat ammattikorkeakoulukohtaiset tiedot julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä verkkosivustolla kevään 2019 aikana. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun aikana valitsemalla suoritusaika ja -paikka Opintopolun hakulomakkeella. Syksyn 2019 yhteishaussa ei ole mukana ruotsinkielisiä hakukohteita.

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto julkaistaan keväällä 2019

Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi -sivusto on ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto, joka on tarkoitettu ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille. Sivustolla on tietoa ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista, kuten syksyn 2019 yhteishaussa käyttöön otettavasta AMK-valintakokeesta. Sivustolla voi myös tutustua ammattikorkeakouluopintojen sisältöihin.

Tiedotamme lisää huhtikuussa 2019.

Lähde:

Talman, K., Borodavkin, K., Kanerva, A-M. & Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti: Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154646/018_talman_ym_ammattikorkeakoulun_uuden_digitaalisen_valintakokeen_kehittaminen_tutkimusraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y