Yrkeshögskolornas studerandeantagningar förnyas

Yrkeshögskolornas studerandeantagningar förnyas

Yrkeshögskolornas studerandeantagningar förnyas till 2020. Målet är att förverkliga antagningarna på ett mera sökandevänligt och kostnadseffektivt sätt genom att nyttja flera digitala lösningar. Reformen görs genom ett brett branschsamarbete med sakkunniga inom yrkeshögskolorna och genom samarbete med olika parter. Projektets utvecklingsmål är betygsurvalen, urvalsproven och övriga nya kunskapsbaserade urvalsmetoder. Avsikten är också att främja och förstärka handledningen och kommunikationen gällande studerandeantagningarna.

Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar baserar sig på regeringsprogrammets mål att förenkla antagningarna, samt Undervisnings- och kulturministeriets åtgärder 2017 för att utveckla högskolornas studerandeantagningar. Ministeriet har beviljat två miljoner euro specialunderstöd till projektets koordinerande högskola Metropolia ammattikorkeakoulu för förnyelsearbetet.

Mera information om yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar hittas på adressen: www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Kontaktuppgifter:

Projektchef Marko Borodavkin, Metropolia Ammattikorkeakoulu, marko.borodavkin@metropolia.fi, tel. 040 662 5046