Ibruktagandet av betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna i gemensam ansökan våren 2020

Yrkeshögskolorna tar i bruk betygsbaserad antagning i gemensam ansökan våren 2020. Den betygsbaserade antagningen baserar sig på poängsättning av vitsorden i betyget över yrkesinriktad grundexamen och studentexamensbetyget. Poängsättningsmodellerna har utvecklats genom ett brett samarbete inom ramarna för det projekt som yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinerar. Betygsbaserad antagning blir samtidigt den primära vägen till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen från och med våren 2020. Merparten av studieplatserna kommer att reserveras för dem som söker till sin första studieplats.

Vid sidan av betygsbaserad antagning kommer urvalsprov och andra kompetensbaserade antagningsvägar att finnas kvar, vilket ger de sökande utvidgade möjligheter att få en studieplats.

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning  på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk, vilka inte kommer att ta i bruk betygsbaserad antagning. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna ansökningar.

Yrkeshögskolan Arcada
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia

Poängsättningsmodellerna för studentexamensbetyg, betyg över yrkesinriktad grundexamen och internationella studentexamensbetyg är tillgängliga här:

Tjänsten Studieinfo.fi 

Webbplatsen för utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor 

Mer detaljerade uppgifter om nybörjarplatsantal, möjliga minimipoängantal och tröskelvillkor kommer att tillkännages senast i början av hösten 2019 i samband med att utbildningsutbudet publiceras.

 

Petri Lempinen, Verksamhetsledare, Arene rf

Tapio Rimpioja, Ordförande för projektets styrgrupp, Utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor

 

Tilläggsuppgifter: Projektchef Marko Borodavkin, tel. 040 662 5046, marko.borodavkin@metropolia.fi, amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi, www.amk-opiskelijavalinnat.fi