Lägesrapport 10/2018

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning har publicerats

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolor i gemensam ansökan våren 2020 publicerades 14.5.2018. Poängsättningsmodellerna hittas i tjänstenStudieinfo.fioch på utvecklingsprojektets webbplatsBetygsbaserad antagningPå webbplatsen finns också en sektion med svar på vanliga frågor (på finska). Sektionen uppdateras regelbundet. Yrkeshögskolorna kommer att informera mera detaljerat om nybörjarplatsantal, möjliga minimipoängantal och tröskelvillkor för ansökningsmålen i gemensam ansökan våren 2020 senast då utbildningsutbudet publiceras i början av hösten 2019.

Det gemensamma digitala urvalsprovet till yrkeshögskolor tas i bruk hösten 2019

Det nya digitala urvalsprovet tas i bruk hösten 2019. Under hösten 2017 och våren 2018 har man med forskningsresultat som grund preliminärt identifierat både de innehållsområden som är gemensamma för alla branscher och de branschspecifika innehållsområdena. Arbetet med urvalsprovets innehåll har inletts i augusti 2018. Innehållet utarbetas genom ett vittomfattande sakkunnigarbete enligt en fastställd process.

Projektet utvecklar vägledning och kommunikation om de nya studentantagningsformerna

Inom ramarna för projektet utvecklas förutom nya antagningsformer också yrkeshögskolornas samarbete inom vägledning och kommunikation gällande studentantagning. Målsättningen är att göra verksamheten mera enhetlig. Projektet har kartlagt innehåll, metoder och god praxis samt utvecklingsbehov för vägledning och kommunikation om studentantagning. Arbetet har gjorts i samarbete med andra stadiet. En webbplats som är gemensam för alla yrkeshögskolor ska utvecklas som en del av projektet. Syftet med webbplatsen är att samla information/material som sökande och deras vägledare kan utnyttja. Dessutom strävar projektet efter att utveckla yrkeshögskolornas och andra stadiets samarbete kring vägledning och kommunikation om studentantagning.

Tilläggsuppgifter om utvecklingen av studentantagningen till yrkeshögskolor Projektets webbplatsAmmattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen diaesitys (på finska)Utbildningsstyrelsens information till studiehandledare, inspelade webinarier (på finska)

Följ oss gärna på Instagram @amkopiskelijavalinnat! Välkommen till vår monter på Studia-mässan den 27 och 28 november!