Utvecklandet av det nya digitala urvalsprovet: innehållsområdena har definierats och resultaten publicerats

Resultatet av definitionsfasen i utvecklingen av yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov (hösten 2017-våren 2018) har publicerats i yrkeshögskolan Metropolias publikationsserie. Utvecklingsarbetet har genomförts inom ramen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning. Målsättningen med den fas som beskrivs i rapporten var att definiera innehållsområdena i det nya digitala urvalsprovet utgående från forskningsresultat och erfarenhetsbaserad kunskap. Motsvarande uppgifter har inte tidigare kartlagts ur hela yrkeshögskolesektorns synvinkel.

Du kan läsa rapporten (på finska) här:

Tutkimusraportti – Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset

Tilläggsuppgifter:

Projektchef Marko Borodavkin, 040 662 5046, marko.borodavkin@metropolia.fi

Dragare av delprojekten betygsurval & utveckling och digitalisering av urvalsprov Kirsi Talman, 040 631 2881, kirsi.talman@metropolia.fi