Lägesrapport 03/2019

YH-urvalsprovet är namnet på yrkeshögskolornas nya gemensamma digitala urvalsprov som tas i bruk i gemensam ansökan hösten 2019

YH-urvalsprovet är namnet på yrkeshögskolornas nya gemensamma digitala urvalsprov, som används inom olika utbildningsområden. YH-urvalsprovet ordnas första gången i samband med gemensam ansökan hösten 2019. YH-urvalsprovet ersätter bl.a. de nuvarande nationella urvalsproven, som har använts av enskilda utbildningsområden.

YH-urvalsprovets delar är baserade på forskningsresultat (Talman m.fl. 2018). Urvalsprovet testar den sökandes lämplighet för yrkeshögskolestudier på ett mångsidigt sätt. Urvalsprovet är uppbyggt av olika delar. Den sökande avlägger på en och samma gång alla de delar som hör till hens ansökningsönskemål. I gemensam ansökan hösten 2019 finns det två delar som är gemensamma för alla utbildningsområden: färdigheter i beslutsfattande och färdigheter i språk och kommunikation. Den sökande avlägger dessa delar oberoende av ansökningsmål. Utbildningsområdesspecifika delar är matematiska färdigheter (alla utbildningsområden med undantag av det humanistiska området och det pedagogiska området), matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (teknik) och etiska färdigheter (social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen och de humanistiska och pedagogiska områdena). YH-urvalsprovet skrivs under övervakning på egen bärbar dator i yrkeshögskolornas utrymmen.

YH-urvalsprovet ordnas första gången 29.10 – 1.11.2019 i samband med gemensam ansökan hösten 2019. Mer detaljerad information publiceras på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats under våren 2019. Man anmäler sig till YH-urvalsprovet under gemensam ansökan genom att välja tid och plats för provet på ansökningsblanketten i Studieinfo. Yrkeshögskolorna erbjuder inga svenskspråkiga ansökningsmål i gemensam ansökan hösten 2019.

Yrkeshögskolornas nya gemensamma webbplats lanseras våren 2019

Yrkeshogskolestudier.fi / Ammattikorkeakouluun.fi är yrkeshögskolornas nya gemensamma webbplats, vars målgrupp är alla som är intresserade av yrkeshögskolestudier, studiehandledare och alla aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolor. På webbplatsen finns information om studentantagningen till yrkeshögskolornas svensk- och finskspråkiga utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen, t.ex. YH-urvalsprovet som tas i bruk i gemensam ansökan hösten 2019. På webbplatsen kan man också bekanta sig med yrkeshögskolestudiernas innehåll.

Vi informerar mera i april 2019.

Källa:

Talman, K., Borodavkin, K., Kanerva, A-M. & Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti: Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Tillgänglig: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154646/018_talman_ym_ammattikorkeakoulun_uuden_digitaalisen_valintakokeen_kehittaminen_tutkimusraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y